ซอสผัดพริกเผา

18 ฿

น้ำพริกแกงเผ็ด

16 ฿

น้ำพริกแกงมัสมั่น

16 ฿

น้ำพริกแกงเหลือง

16 ฿

น้ำพริกแกงส้ม

16 ฿

น้ำพริกแกงเขียวหวาน

16 ฿

น้ำพริกแกงพะแนง

16 ฿

น้ำพริกแกงกะหรี่

16 ฿

น้ำพริกแกงป่า

16 ฿

เครื่องแกงฮังเล

18 ฿

เครื่องแกงน้ำพริกอ่อง

18 ฿

เครื่องปรุงอบหม้อดิน

18 ฿