แจ้งชำระเงิน

ต้องเป็นไฟล์ .jpg, .png หรือ .gif เท่านั้น

หรือ